Cảng biển & Cảng cạn ICD

04/08/2021 -
562 lượt xem

BIẾN THÁCH THỨC CĂNG NÃO NHẤT THÀNH CƠ HỘI

Các cảng & Bến cảng phải đối mặt với quy định nghiêm ngặt và tỷ suất lợi nhuận bị thu hẹp. Nếu không dẫn đầu, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.

TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Các quy định nghiêm ngặt hơn về môi trường đòi hỏi sự chủ động đổi mới

Làm thế nào bạn có thể vượt trên các tiêu chuẩn?

 • Tích hợp xe nâng với các cân nhắc về hiệu suất nhiên liệu
 • Tối ưu hóa đội xe trong đồng thời thế thiết bị cũ bằng xe nâng đáp ứng EPA Cấp 4
 • Sử dụng quản lý đội xe để giúp giám sát và duy trì hiệu quả vận hành tối ưu

VƯỢT QUÁ CÔNG SUẤT

Các quy định nghiêm ngặt hơn về môi trường đòi hỏi sự chủ động đổi mới

Làm thế nào bạn có thể vượt trên các tiêu chuẩn?

 • Tích hợp xe nâng với các cân nhắc về hiệu suất nhiên liệu
 • Tối ưu hóa đội xe trong đồng thời thế thiết bị cũ bằng xe nâng đáp ứng EPA Cấp 4
 • Sử dụng quản lý đội xe để giúp giám sát và duy trì hiệu quả vận hành tối ưu

NĂNG SUẤT CỦA NGƯỜI VẬN HÀNH

Người vận hành và thiết bị phải làm việc với tốc độ và độ chính xác cao hơn để bắt kịp với nhu cầu

Làm thế nào để di chuyển nhiều và nhanh hơn?

 • Duy trì đội xe của bạn để giữ cho người vận hành di chuyển
 • Sử dụng theo dõi từ xa tích hợp để giúp quản lý các thay đổi về truy cập và đào tạo sử dụng thiết bị
 • Sử dụng thiết bị có thiết kế tạo sự thoải mái cho người vận hành và khả năng quan sát tối đa

BIÊN LỢI NHUẬN THẤP

Mỗi bãi công-ten-nơ phải giảm chi phí cho mỗi công được chuyển đi để duy trì tính cạnh tranh

Bạn có thể quản lý biên lợi nhuận thấp bằng cách nào?

 • Sử dụng quản lý đội xe để theo dõi tình trạng sử dụng và ROI
 • Ưu tiên khả năng phục vụ và tính sẵn có của các bộ phận trong đội xe của bạn
 • Chọn hàng gấp đôi để tăng hiệu quả