Hóa chất & Nhựa

04/08/2021 -
457 lượt xem

BIẾN NHỮNG THÁCH THỨC LỚN NHẤT CỦA BẠN THÀNH CƠ HỘI

Tăng năng suất nhà máy, nhờ việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, là yếu tố then chốt trong ngành công nghiệp hóa chất ngày nay.

AN TOÀN VÀ QUY ĐỊNH

Ngành của bạn được quản lý chặt chẽ và công nhân thường hoạt động xung quanh các vật liệu nguy hiểm.  

Làm cách nào bạn có thể đáp ứng các yêu cầu An toàn trong công việc và giúp giữ an toàn cho nhân viên của bạn?

 • Sử dụng theo dõi từ xa để theo dõi truy cập xe và cung cấp thông tin cập nhật về đào tạo
 • Triển khai các giải pháp tự động và điều hướng người lao động đến các nhiệm vụ có giá trị gia tăng hơn
 • Đánh giá xem các giải pháp nâng cao nhận thức về xe nâng có giúp nâng cao nhận thức và giảm thiểu rủi ro ở cơ sở của bạn hay không

SỰ BỀN VỮNG

Ngành công nghiệp hóa chất và nhựa đã và đang ngày càng nỗ lực hướng tới sự bền vững, nhưng việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các cơ quan chính phủ vẫn là một thách thức.

Bạn muốn cải thiện hiệu suất môi trường vận hành?

 • Giúp tối đa hóa tính bền vững thông qua điện khí hóa đội xe của bạn
 • Nguồn từ các nhà cung cấp nỗ lực mang lại chuỗi cung ứng xanh hơn
 • Xây dựng kế hoạch tái chế cho các sản phẩm phụ trong hoạt động của bạn

ĐỊNH GIÁ VẬT LIỆU THÔ

Giá vật liệu thô luôn biến động và nằm ngoài tầm kiểm soát, ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

Bạn có thể quản lý tốt hơn chi phí vận hành của mình bằng cách nào?

 • Kích thước phù hợp của thiết bị xếp dỡ vật liệu và kế hoạch quản lý đội xe của bạn
 • Triển khai thiết bị tiết kiệm năng lượng
 • Sử dụng thiết bị có chi phí bảo dưỡng thấp hơn và khoảng thời gian giữa hai lần sửa chữa dài hơn

GIỮ CHÂN LAO ĐỘNG

Thuê những người sẵn sàng tham gia công việc của bạn là một chuyện, nhưng việc giữ chân họ thường rất khó.

Làm thế nào bạn có thể giữ chân các tài năng và giúp giảm doanh thu?

 • Cung cấp các giải pháp xe nâng công thái học tiên tiến giúp giảm các vấn đề về cơ xương khớp
 • Thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển để giúp giữ sự gắn kết trong đội ngũ
 • Sử dụng theo dõi từ xa để đơn giản hóa danh sách kiểm tra và củng cố hành vi tích cực

HẠN CHẾ VỀ KHÔNG GIAN

Việc xếp dỡ chính xác hàng hóa thô và thành phẩm trong các khu vực sản xuất và dự trữ dày đặc là điều rất quan trọng.

Bạn định tối ưu hóa không gian hiện có như thế nào?

 • Xếp hàng thẳng đứng và tận dụng không gian hình khối chưa sử dụng
 • Đưa vào sử dụng xe nâng nhỏ gọn được phát triển đặc biệt cho các nhiệm vụ nâng cao trong các khu vực hạn chế.
 • Sử dụng xe nâng điện nhanh nhẹn cho năng suất cao ở những khu vực hạn chế