Xe nâng VNA

Xe nâng VNA – Very Narrow Aisle là xe nâng hoạt động xếp dỡ hàng hóa trong kho kệ có lối đi rất hẹp chỉ từ 1.6m. Nhờ tiết kiệm được rất nhiều diện tích và khoảng không dành cho lối đi của xe nâng nên công suất lưu trữ hàng hóa trong kho tăng lên từ 30-50%.